Elf vragen aan de
founding fathers

Zonder verleden geen heden, zonder verleden geen jubileum. Met een slag om de arm kunnen we zeggen dat er zonder Gerrie Coerts geen WijLimburg zou zijn geweest en zonder John Hufkens geen Limburgvac. Ter gelegenheid van het dubbele jubileum stelden we beide oprichters dezelfde elf vragen.

!

LAWRENCE SPIERINGS EN MAURICE VAN DER LINDEN

µ

GERLACH DELISSEN

!

LAWRENCE SPIERINGS EN MAURICE VAN DER LINDEN

µ

GERLACH DELISSEN