‘Meer zelfkennis maakt medewerkers wendbaar

In het Future Center in Heerlen organiseerden Limbourg & Partners en APG Heerlen onlangs een Inspiration Class over Duurzame Inzetbaarheid. In totaal waren er tachtig vertegenwoordigers van ruim vijftig organisaties aanwezig. Het thema ‘duurzame inzetbaarheid’ is een onderwerp dat momenteel trending is op de HR-agenda.

"Uit onderzoek blijkt dat 47% van de banen over twintig jaar niet meer bestaat en negentien procent onder druk komt te staan”, zo valt de eerste spreker Willem van Rhenen met de deur in huis. De bedrijfsarts is tevens hoogleraar van Nyenrode en Chief Health Officer (CHO) bij Arbo Unie. Hij signaleert dat menig medewerker het best moeilijk heeft met de snel veranderende omstandigheden. “Op papier werken we misschien minder uren, maar je moet door al die devices wel altijd ‘aan staan’. Tevens veranderen functies snel door automatisering, robotisering en AI. De noodzaak om te werken aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt zodoende steeds hoger.” De professor geeft een voorbeeld uit zijn eigen werkveld. “Ik spreek van nature makkelijk voor groepen mensen. Laatst moest ik echter een webinar geven en toen zag ik helemaal geen mensen, maar alleen een camera. Na afloop was ik opvallend moe, omdat ik geen contact met anderen maakte. Het is een klein voorbeeld dat goed laat zien hoe je oorspronkelijke drive in je werk door nieuwe technologie kan afbrokkelen.”

VISUALISEER AMBITIE

Van Rhenen ziet dat bedrijven bij duurzame inzetbaarheid nog vooral aan vitaliteit en arbeidsomstandigheden denken. “En natuurlijk zijn goede arbeidsomstandigheden en een gezonde lifestyle belangrijk. Maar uit recent onderzoek blijkt dat sociale verbondenheid nóg belangrijker is. Mensen die gewaardeerd worden en de nodige vrijheid hebben, vinden hun werk maar zelden zwaar. Het is de kunst om medewerkers te blijven motiveren door ze aan te spreken op ‘competentie, autonomie en relatie’. Tevens is het belangrijk dat íedereen weet heeft van de doelstellingen van een organisatie. Dat lijkt logisch maar in de praktijk worden de ambities vaak onvoldoende met medewerkers gedeeld. Zodra die ambitie voor iedereen helder is, kunnen medewerkers concreet hun gedrag op dat doel richten. Het is slim om die ambitie niet alleen op papier te zetten maar ook te visualiseren.”

PERSOONLIJKE LEERROUTES

Om te kunnen bouwen aan de duurzame toekomst van de pensioendeelnemers, moet APG net zo goed bouwen aan de duurzame toekomst van haar eigen medewerkers. ”Duurzame inzetbaarheid van medewerkers is een uiterst belangrijk thema voor ons”, vertelt Roosmarije Reneman, manager vitaliteit bij APG. “We werken aan een gezonde organisatie en we hebben programma’s ontwikkeld zodat medewerkers kunnen werken aan hun continue ontwikkeling.” Daarom werd een innovatieve best practice gerealiseerd in de vorm van het Future Center. “Het Future Center helpt met faciliteiten en trainingen om ervoor te zorgen dat medewerkers zich optimaal kunnen richten op zelfontplooiing en wendbaarheid in hun huidige functie of in een andere functie binnen of buiten APG. We geven medewerkers daar rustig de tijd voor en steken altijd in op het bewegen ‘van werk naar werk’. Het Future Center APG biedt werknemers daarom leerroutes aan om te ontdekken wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. Data tonen aan dat je inderdaad wendbaarder en flexibeler wordt, zodra je aan zelfreflectie doet. Onder het motto ‘The making of You’ werken we in het Future Center aan goed opgeleide professionals, die weten dat ze kansrijk zijn binnen en buiten APG.”

Jacco Kempen, directeur Limbourg & Partners:
‘We volgen arbeidsmarkttrends op de voet’
Jacco Kempen, directeur Limbourg & Partners:
We volgen arbeidsmarkttrends op de voet’
Jacco Kempen, directeur Limbourg & Partners:
We volgen arbeidsmarkttrends op de voet’

!

PETER SWELSEN

µ

PETRA NIESSEN!

PETER SWELSEN

µ

PETRA NIESSEN